6 juli 2020

Bouw Kindcentrum van start


Deze zomer start aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk met de bouw van het Kindcentrum in De Plantage. Het nieuwe gebouw vervangt de tijdelijke huisvesting. In het toekomstige centrum komen het openbaar basisonderwijs, een peuteropvang en een buitenschoolse opvang. Ook is er voor ouders en kinderen een centrale plaats om elkaar te ontmoeten.


Er is al een langere tijd sprake van een Kindcentrum in De Plantage. Al vanaf het moment dat de eerste plannen voor de woonwijk op de tekentafel lagen. Sindsdien is er veel gerekend, getekend en overlegd met allerlei betrokken partijen. Ook de directe woonomgeving is betrokken. Met regelmaat luidde de vraag: ‘Wanneer gaat de bouw beginnen?’. Daar is nu een antwoord op. Deze zomer gaat de schop in de grond.


Bouwbord

De bouw van het Kindcentrum liet door omstandigheden op zich wachten. Dat kwam mede doordat een eerder aanbestedingstraject niet succesvol afgerond kon worden. Maar het is nu toch zover. De schoolkinderen, leerkrachten, ouders én het gemeentebestuur keken naar dit moment uit. De bouw kan beginnen! Om dat op een feestelijke manier te illustreren heeft wethouder Govert van Bezooijen het bouwbord onthuld op donderdag 2 juli. Dit onder het toeziend oog van de enthousiaste kinderen.


Planning

Wanneer de bouw voorspoedig verloopt, is de oplevering van het Kindcentrum voor de start van het schooljaar 2021/2022. Het gebouw komt op het terrein gelegen in de hoek van de Kuyckshof en Schoolhof. Achter de locatie waar nu de tijdelijke schoolvoorziening is. Officieel krijgt het gebouw als adres Kuyckshof 2.

23 juni 2020

Start bouw Integraal Kind Centrum


De bouw van het nieuwe Kind Centrum in De Plantage gaat beginnen. Om dit feestelijk te starten, onthult wethouder van Onderwijs Govert van Bezooijen op donderdag 2 juli tussen 13:00 en 14:00 uur het bouwbord. De start van de bouw wordt gevierd met de kinderen die nu in de tijdelijke huisvesting les krijgen. Zij kunnen niet wachten totdat zij les krijgen in het nieuwe schoolgebouw. Ouders kunnen hier ook bij aanwezig zijn.

23 juni 2020

Woonvoorkeuren veranderen


Door de coronacrisis veranderen de woonvoorkeuren. Het thuiswerken is in een stroomversnelling gekomen. Ook na de crisis zal voor velen thuiswerken de norm zijn. Mensen stellen hogere eisen aan hun huis. Nog meer dan voorheen zul je een extra kamer of een grotere woning waarderen, om in rust te kunnen werken. 

Sla dus nu jouw slag met de woningen in het project De Boulevard. Waterrijk wonen in De Plantage.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar: twee ruime grachtenpanden en één vrijstaande woning met werkkamer, bouwnummers 6, 14 en 16.

Meer informatie vind je hier of via de makelaar VanKesselKroezen,

Telefoon 0345-522522 of via de mail: info@vankesselkroezen.nl

23 juni 2020

Op zoek naar een ruime bouwkavel voor je droomhuis?


In deelproject De Buytenplaets aan de Rijksstraatweg zijn nog enkele kavels beschikbaar. Grote bouwkavels van minstens 1.000 m². 

In de Buitenplaats zijn de 9 bouwkavels inmiddels verkocht of onder optie. 

We verwachten in het najaar te starten met de verkoop van twee bouwkavels ter grootte van circa 450 m2.
Zodra er meer informatie beschikbaar is vind je dit terug op onze website.

23 juni 2020

Enkele woningen beschikbaar – De Buitenplaats


Vrijdag 8 mei jl. startte de verkoop van de 29 woningen in De Buitenplaats.

Het project bestaat uit 12 twee-onder-een-kapwoningen, 8 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen en 9 hoek- en tussenwoningen.

Er is veel interesse voor deze woningen en er zijn nog slechts enkele woningen beschikbaar.

Voor meer informatie over dit project en beschikbare woningen neem contact op met de makelaar: Van Kessel en Van Gellicum Makelaars en Taxateurs B.V in Geldermalsen, telefoon 0345 - 58 80 90.

23 juni 2020

Voorbereidingen bouw sociale huurwoningen


De woningtoewijzing van de sociale huurwoningen van KleurrijkWonen is voorspoedig verlopen. Op alle woningtypen is een overweldigend aantal reacties ontvangen. Alle woningen zijn inmiddels geaccepteerd door enthousiaste kandidaten. Inschrijven is dan ook niet meer mogelijk. 

De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart. Zoals het er nu uitziet, gaan begin juli de eerste palen van de eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen de grond in. 
Na de bouwvakantie start de bouw van het appartementengebouw.

23 juni 2020

Verkoop project De Wateraar


De toewijzing van de woningen in De Wateraar van Bunnik Projekten is in volle gang. Mocht je interesse hebben in een van deze woningen dan kun je je hier nog steeds inschrijven als reserve kandidaat. Mocht er een bouwnummer vrijkomen dan wordt er direct contact opgenomen. 


Het project De Wateraar bestaat uit 26 woningen met onder andere 12 zeer ruime gezinswoningen met 153m2 gebruiksoppervlak! Ter vergelijking: de gemiddelde woonruimte van rijwoningen in De Plantage ligt rond 120m2. 


Ook de percelen zijn groot. Ter illustratie: de percelen voor de middenwoningen meten tussen de 145m2 en 159m2 terwijl de afmeting van een gemiddeld perceel in De Plantage circa 117m2 bedraagt.

23 juni 2020

Omgevingsvergunning Bastide 5 afgegeven


Hoera, de eerste 12 woningen in de Bastide 5 zijn verkocht en er staan nog ongeveer 12 tekenafspraken gepland. De verkoop verloopt dus voorspoedig! 

En goed nieuws voor de kopers en optanten van een woning in De Bastide 5: de huisnummers zijn bekend en de omgevingsvergunning is afgegeven. Zo wordt de komst van dit mooie nieuwbouwplan in De Plantage steeds een stukje concreter.

11 mei 2020

Heiwerkzaamheden De Veste


De Plantage groeit en het eerste deelplan is bijna klaar. Bijna alle woningen ten noorden van de Noorderhof zijn gerealiseerd. Op dit moment zijn nog twee clusters met woningbouw in deelplan 1 in ontwikkeling. 

Eén van deze clusters betreft het cluster gelegen aan het kruispunt van De Weermuur en De Rondgang. Op deze locatie komt het appartementencomplex De Veste. De ontwikkeling van dit complex is bij de bouwfase aangekomen. 

Naar verwachting start in week 20 de aannemer met heien. Met dit bericht willen we graag de omwonenden informeren dat er de komende weken overlast kan zijn van deze heiwerkzaamheden. De groei van dit prachtige appartementencomplex begint!

11 mei 2020

Start verhuur sociale huurwoningen


Het gaat om 19 appartementen, 10 levensloopbestendige woningen en 7 eengezinswoningen. 

De verhuurbrochure met meer informatie vind je onder downloads op deze webpagina


De bouw start naar verwachting eind mei, de woningen worden een jaar later opgeleverd. 

Heb je vragen over dit project, neem dan contact op met projectconsulent Nadine Vossebeld via telefoonnummer (0345) 596 281. 


Heb je vragen over de verhuur en toewijzing van de woningen, neem dan contact op met Rita Ziengs via (0345) 596 321 of met Anne Arts via (0345) 596 322.