11 mei 2020

Heiwerkzaamheden De Veste


De Plantage groeit en het eerste deelplan is bijna klaar. Bijna alle woningen ten noorden van de Noorderhof zijn gerealiseerd. Op dit moment zijn nog twee clusters met woningbouw in deelplan 1 in ontwikkeling. 

Eén van deze clusters betreft het cluster gelegen aan het kruispunt van De Weermuur en De Rondgang. Op deze locatie komt het appartementencomplex De Veste. De ontwikkeling van dit complex is bij de bouwfase aangekomen. 

Naar verwachting start in week 20 de aannemer met heien. Met dit bericht willen we graag de omwonenden informeren dat er de komende weken overlast kan zijn van deze heiwerkzaamheden. De groei van dit prachtige appartementencomplex begint!

11 mei 2020

Start verhuur sociale huurwoningen


Het gaat om 19 appartementen, 10 levensloopbestendige woningen en 7 eengezinswoningen. 

De verhuurbrochure met meer informatie vind je onder downloads op deze webpagina


De bouw start naar verwachting eind mei, de woningen worden een jaar later opgeleverd. 

Heb je vragen over dit project, neem dan contact op met projectconsulent Nadine Vossebeld via telefoonnummer (0345) 596 281. 


Heb je vragen over de verhuur en toewijzing van de woningen, neem dan contact op met Rita Ziengs via (0345) 596 321 of met Anne Arts via (0345) 596 322.  

11 mei 2020

Verkoop cluster 2 & 11 de Buitenplaats


Op 8 mei is de verkoop van cluster 2 & 11 van de Buitenplaats gestart. Een project van Van Wanrooij Projectontwikkeling. 

Het inschrijfformulier sluit op maandag 18 mei 12:00 uur. Daarna worden alle inschrijvingen bekeken en de woningen toegewezen.

Het project bestaat uit 12 twee-onder-een-kapwoningen, 8 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen en 9 hoek- en tussenwoningen.

Download hier de brochure of haal deze op bij de makelaar Van Kessel en Van Gellicum Makelaars en Taxateurs B.V in Geldermalsen,  telefoon 0345 - 58 80 90.

11 mei 2020

15 mei start de verkoop van De Bastide 5


Op vrijdag 15 mei start de verkoop van de 33 woningen in De Bastide 5 van projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling. Inmiddels staan de definitieve prijzen en plattegronden op deze website. Binnenkort volgen ook de definitieve exterieur en interieur impressies. 


Wist je dat de bouw waarschijnlijk al in september start? Uitzonderlijk snel. Dit betekent dat je in de zomer van 2021 al kunt genieten van je woning en tuin. Een extra reden om te kiezen voor een woning in De Bastide 5. 


Zie jij jezelf al barbecueën met vrienden? Schrijf je dan snel in als belangstellende op de website. Dan ontvang je van een e-mail zodra de verkoop start.

11 mei 2020

De Wateraar binnenkort in de verkoop


Vanwege het coronavirus is de verkoop later dan gepland. Het project en de verkoopvoorbereiding is bijna gereed. Hier vind je de nieuwe impressies van het interieur van de woningen en de uitwerking van de verschillende optieplattegronden. 


Het project De Wateraar bestaat uit 26 woningen met onder andere 12 zeer ruime gezinswoningen met 153m2 gebruiksoppervlak! Ter vergelijking: de gemiddelde woonruimte van rijwoningen in De Plantage ligt rond 120m2. Ook de percelen zijn groot te noemen. Ter illustratie: de percelen voor de middenwoningen meten tussen de 145m2 en 159m2 terwijl de afmeting van een gemiddeld perceel in De Plantage ongeveer 117m2 bedraagt. 


Op korte termijn volgt nieuwe informatie over de verdere planning van de verkoop. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in.


Foto: Interieur rijwoning Prunus inclusief uitbouw

11 mei 2020

Interesse voor een ruime bouwkavel?


De negen bouwkavels die de gemeente uitgeeft in De Buitenplaats zijn voor een groot deel verkocht of onder optie. Echter er zijn nog twee bouwkavels beschikbaar. Je kunt je hiervoor dus nog inschrijven.

In deelproject De Buytenplaets aan de Rijksstraatweg zijn ook nog enkele kavels beschikbaar. Grote bouwkavels van minstens 1.000 m². 


De actuele ontwikkelingen rond de gemeentelijke kavelverkoop volg je hier.

21 april 2020

Definitieve afronding deelgebied De Plantage


Mogelijk gaat lang gekoesterde wens bewoners alsnog in vervulling

Nu de bouwwerkzaamheden aan de Oosterhof nagenoeg zijn afgerond, is het tijd voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Het gaat dan zowel over de bestrating en verlichting als over de inrichting van het openbaar groen. De omwonenden ontvingen hierover afgelopen week een brief en inrichtingsplan van de gemeente. Gedetailleerde tekeningen zijn te vinden op www.westbetuwe.nl/de-plantage-meteren


Van concept naar definitief plan én uitvoering
Op dit moment is er nog sprake van een concept plan. Bewoners kunnen hierop reageren tot en met vrijdag 8 mei a.s. Vervolgens bekijkt de gemeente of en in hoeverre ze ingediende suggesties en opmerkingen kan verwerken in het definitieve plan. Dat moet eind mei klaar zijn.

Voet-/fietspad

Een lang gekoesterde wens van veel bewoners van De Plantage is de aanleg van een voet-/fietsverbinding langs het spoor naar de Rijksstraatweg. Tot nu toe waren er steeds allerlei hobbels die het realiseren van dit pad dwarsboomden. Het lijkt er nu dan toch van te komen. De Aldi heeft plannen tot herinrichting van haar terrein. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte om het voet-/fietspad wat verder van de spoorwegovergang – en dus veiliger - op de Rijksstraatweg te laten aansluiten. Eerste contacten met ProRail hierover zijn positief. De gemeente verwacht binnenkort het groene licht te krijgen. In dat geval zou mogelijk ook dit voet- en fietspad dit najaar kunnen worden aangelegd.

14 april 2020

Goed nieuws over Kindcentrum De Plantage


Aanbesteding gelukt, start bouw deze zomer

De aanbesteding voor de bouw van een Kindcentrum in ‘De Plantage’  is gelukt. Nog deze zomer start aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk met het werk. Het centrum gaat voorzien in de huisvesting van openbaar basisonderwijs, een peuteropvang en buitenschoolse opvang.


Langdurig proces

Vanaf het moment dat de eerste plannen voor de woonwijk op de tekentafel lagen is er al sprake van het realiseren van een Kindcentrum in deze nieuwe wijk. Sindsdien is er veel gerekend en getekend en overlegd met allerlei betrokken partijen, waaronder ook de directe woonomgeving. Met regelmaat luidde de vraag: ‘Wanneer gaat de bouw beginnen’. Telkens waren er echter onvoorziene omstandigheden die de planning in de war stuurden en een eerder aanbestedingstraject kon helaas niet succesvol worden afgerond. 


Kwaliteit voorop

Dit laatste betekende opnieuw terug naar de tekentafel. Uitgangspunt daarbij was, dat een aangepast plan geen afbreuk mocht doen aan de gewenste kwaliteit. Met het aangepaste plan is vervolgens opnieuw een aanbestedingstraject gestart. Dit keer met succes. Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk start nog deze zomer met de werkzaamheden en hoopt het gebouw nog voor de start van het schooljaar 2021/2022 op te leveren. 


Wethouder Govert van Bezooijen: ‘We hebben bij het realiseren van dit project jammer genoeg nogal wat teleurstellingen te verwerken gehad, maar mislukken was geen optie. Ik ben dan ook erg blij, dat nu eindelijk de aannemer aan de slag kan. Het wordt een prachtige voorziening voor een mooie wijk. Als wethouder Financiën kan ik daarnaast alleen content zijn met het feit, dat het met deze aanbesteding gelukt is om het totaal van grond-, advies- en bouwkosten te laten passen in het door de gemeenteraad hiervoor beschikbaar gestelde budget.


Het Kindcentrum komt te staan op het terrein gelegen in de hoek Kuyckshof/Schoolhof achter de daar nu aanwezige tijdelijke schoolvoorziening. Officieel krijgt het gebouw als adres Kuyckshof 2.


Voorbehoud

Er is sprake van nog een klein voorbehoud. Officieel heeft de aannemer een voorlopige gunning ontvangen. Overige inschrijvers kunnen daartegen gedurende vier weken nog bezwaar aantekenen. West Betuwe verwacht dit echter niet. Dit in de overtuiging dat het aanbestedingstraject volledig volgens de daarvoor geldende regelgeving is verlopen.

18 maart 2020

Verkoopmanifestatie 28 maart a.s. gaat niet door


Vanwege de corona maatregelen is er op 28 maart a.s. geen Open Huizen Dag / Verkoopmanifestatie in De Pluk in Geldermalsen.

Daarmee verdwijnt natuurlijk niet het aantrekkelijke aanbod van woningen en kavels binnen De Plantage. Op deze pagina vind je het gehele actuele woningaanbod en de vrije kavels.

18 maart 2020

Hoogste punt woningen in de Buitenplaats


Donderdag 12 maart jl. werd het hoogste punt gevierd van de woningen in de Buitenplaats (cluster 1B) van projectontwikkelaar BPD. 

Na het welkomstwoord in de tent bij de bouwlocatie kregen de nieuwe bewoners naamstickers zodat zij kennis konden maken met de buren. De vlaggen werden gehesen en een toekomstige bewoonster van 5 jaar bediende de kraan. Ook was er gelegenheid om de woningen te bezoeken. Er waren cup cakes met het huisnummer en een emmer met schoonmaakmiddelen van Van Kessel & Van Gellicum makelaars. Al met al een geslaagde viering.