Inwoners zetten zich in

22-03-2024
264 keer bekeken

Betrokkenheid bij je leefomgeving is een mooi goed. Daar kan op verschillende manieren invulling aan worden gegeven. Door bijvoorbeeld iets te doen met wat je zelf signaleert.

Zo zijn er in Meteren een aantal inwoners die werk maken van zwerfafval.

Van speeltuin naar afval

En in Oud Meteren kwam dat weer door de speeltuin aan de Lindelaan. Zo kreeg Daan Cornelisse, een actieve dorpsbewoner samen met de buurt een speeltuin aan de Lindelaan voor elkaar. Ooit een braakliggend terreintje met hondendrollen. Dit werd  in 2021 een fijne natuurspeeltuin. Een plek die nu dient als ontmoetingsplek en waar de speeltuin met de buurt zomer- en winterklaar wordt gemaakt. En wat ook de plek-to-be is voor de jaarlijkse Burendag.

Dochter Cornelisse

Nu wil het feit dat 7-jarige ‘dochter Cornelisse’ zich op een dag stoorde aan het zwerfafval in en om de speeltuin. Samen met buurtgenootjes ging zij spontaan op pad. En van ‘om de speeltuin’, breidde het initiatief zich uit naar in de buurt. Liever heeft vader dat ze grijpertjes ter beschikking hebben. Inmiddels is het contact gelegd met de coördinator Zwerfafvalbrigade van de gemeente. Dus met blote handen afval rapen, hoeft niet meer.

Vader Daan Cornelisse geeft aan: “In de speeltuin zelf valt het eigenlijk best wel mee met het vuil. We hebben geen vuilnisbakken meer, mensen nemen nu zelf hun afval weer mee naar huis. Vuilnisbakken trekken vuilnis aan." 

Opgeruimde Plantage

In de Meterense wijk De Plantage zijn er ook bewoners die graag een prettig leefomgeving wonen en zich ervoor inzetten. Zoals Josien Versteeg. Josien woont nu een aantal jaar in De Plantage. “Toen de kinderen een keer thuis kwamen na de avondvierdaagse zeiden ze dat ze veel rommel op straat hadden zien liggen. Dit is de beweegreden geweest om iets te doen met zwerfafval,”zegt Josien. Zo kwam ze bij de gemeente terecht.

Ze coördineert nu de zwerfvuilbrigade in de wijk De Plantage. Sommige mensen spreken haar aan tijdens het prikken en sommigen komen bij haar terecht via de gemeente. De gemeente voorziet in benodigdheden. Als vrijwilliger krijg je je eigen spullen. Je kunt zelf bepalen wanneer je op pad gaat en soms wordt er iets georganiseerd. Ben je een ‘mooiweerprikker’ of pak je meteen wat mee tijdens het rondje met de hond? Het is allemaal goed.

Prik ook mee

As zaterdag 23 maart is er een gezamenlijke zwerfvuilactie in De Plantage. Dus dan is de wijk weer spic & span!

Aanmelden bij zwerfvuilbrigade

In alle kernen van de gemeente zijn zwerfafvalbrigades actief. In Meteren zijn er twee. Wil je meer informatie? Of wil je je aansluiten bij de zwerfafvalbrigade in jouw buurt? Neem contact op met Gerda van Haarlem via Gerda.van.Haarlem@westbetuwe.nl of 06 – 25 73 19 96. Zij maakt dan alles in orde. Of kijk op Zwerfafvalbrigade | Gemeente West Betuwe

 

Afbeeldingen

Registreren

Algemene informatie

Gemeente West Betuwe
Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Telefoon: (0345) 72 88 00
gemeente@westbetuwe.nl

 

Volg ons

  

 
 

 
 
 
Cookie-instellingen