Inrichtingsplan openbaar gebied

15-11-2022
1199 keer bekeken

In “de Bastide”, het vestingstadje binnen De Plantage wordt het openbaar gebied vooral gevormd door de aanwezige gemetselde gracht met leibomen. In een deel van de straat staat de bebouwing iets verder van de weg, waardoor aan beide kanten van de gracht een langgerekt “pleintje” ontstaat. ‘

Aan de zijde van de Noorderhof is enige jaren geleden al een stenen plein met zitelementen en een waterpomp gerealiseerd. Aan de zijde van de Bentinckshof heeft de stedenbouwkundige een groener plein ontworpen waarbij klimaatadaptatie een centraal thema is. Dit wordt zichtbaar in zogenaamde “regentuinen”. Regentuinen zijn verdiepte plantsoenstroken met beplanting, waar wij ook het regenwater van de woningen en de straat in kunnen opvangen. Bomen worden door datzelfde water gevoed en zorgen voor schaduwplekken tijdens de zomermaanden. Hierdoor voorkomen we hittestress. In onderstaande afbeelding ziet u de regentuinen.

Waarom een regentuin?
De regentuin, de groene parkeerplaatsen en groene erfscheidingen achter de woningen dragen bij aan de klimaatadaptatie en het tegen gaan van hittestress.. Daarnaast kunnen we met de regentuin ook het water bij veel regen beter opvangen en voorkomen we verdroging van het openbaar gebied. Blijft het lang regenen en dreigen de regentuinen over te lopen? Dan is er een en wordt het water afgevoerd naar de gemetselde gracht.

De openbare ruimte langs de Bentinckshof bestaat straks dus uit een voetpad die langs de woningen loopt, de regentuinen (met daar tussen half verharde loopstroken om vanaf de straatzijde en de parkeerplaatsen naar de woningen te lopen), een uitstapstrook en de langsparkeerplaatsen parallel aan de Bentinckshof.

Tussen het appartementencomplex en de woningen De Poort 20-30 (waar nu een tijdelijk parkeerterrein is aangelegd) leggen we een pleintje aan met bomen en enkele zitbanken. Onder de bomen komt een half verharding en langs de woningen straatklinkers. Het gebied wordt dus autoluw. In onderstaande afbeelding ziet u het plein.


 
Openbare verlichting
Aan de Bentinckshof plaatsen we dezelfde (nostalgische) lantaarnpalen als langs de Noorderhof. Door dezelfde lantaarnpalen te gebruiken, is het gebied één geheel en vormt hierdoor het “hart” van de Bastide. We gebruiken zoals in de gehele Plantage LED armaturen.

Planning
Helaas hebben wij te maken met langere levertijden van de benodigde materialen dan wij verwacht hadden. Hierdoor kunnen wij de werkzaamheden voor de aanleg van de regentuinen langs de Bentinckshof pas begin januari 2023 starten. Wij verwachten dat de werkzaamheden halverwege/eind februari 2023 klaar zijn. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het aanplanten van de regentuinen volgt iets later in het voorjaar.

Tot die tijd willen wij de woningen met behulp van loopschotten bereikbaar houden en kan er geparkeerd worden op de stalen rijplaten.

Het pleintje met bomen ten oosten van het appartementencomplex willen we aansluitend aan de regentuinen aanleggen, dit betekent dus na februari 2023.

Afbeeldingen

Registreren

Algemene informatie

Gemeente West Betuwe
Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Telefoon: (0345) 72 88 00
gemeente@westbetuwe.nl

 

Volg ons

  

 
 

 
 
 
Cookie-instellingen