Het Archeologiepark

25-01-2023
782 keer bekeken

De Plantage kent een rijke cultuurhistorie. Een in het verleden uitgevoerd uitgebreid archeologisch onderzoek heeft rijke vondsten aan het licht gebracht. De historische Blankertseweg naar Meteren of de Rijksstraatweg zijn mooie zichtbare voorbeelden, maar er zijn ook tal van onzichtbare elementen.

Een reconstructie van het hoofd van ‘Meta’
met de bronzen oorringen met barnstenen
kralen. Foto: Floris Reijnen
 

Aan de Blankertseweg stonden in de middeleeuwen 2 versterkte huizen: Huis Meteren en Huis Blanckestijn. Ook zijn er vondsten gedaan uit de Bronstijd, waaronder grafvelden en het skelet van een vrouw uit de IJzertijd. Deze ‘Meta’, vernoemd naar het dorp Meteren, heeft een rijke begraving gehad met uitzonderlijk mooie sieraden. In de directe nabijheid van het graf van Meta stuitten de archeologen op een opmerkelijke structuur van vermoedelijk een heiligdom, bestaande uit 4 palen in een vierkant met een object in het midden. De plek was in vroeger tijden dus mogelijk al een belangrijke nederzetting van boeren en vissers nabij de Linge. Deze historie willen we in het ontwerp weer ervaarbaar maken.

Op de plek waar vroeger het Huis te Meteren stond, wordt in de toekomst een archeologie-park gerealiseerd. De archeologische vondsten vormen de inspiratie voor de inrichting van dit park. In 2023 begint de gemeente met de aanleg van een brug voor langzaam verkeer tussen de Blanckesteyn en het toekomstige Archeologiepark. De inspiratie voor de vormgeving is gevonden in het rijke verleden van deze plek. De palen en netten van de vissers en de bronzen oorringen met barnstenen kralen van Meta zijn terug te vinden in het brugontwerp. De vorm van de oorringen is uitgefreesd in de stalen borstwering van de brug.

Voorlopig ontwerp, aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.  (Artist impression van De Kuiper Infra)
 

 

 

 

Inspiratie is gevonden in het verleden van vissers en boeren.

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Registreren

Algemene informatie

Gemeente West Betuwe
Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Telefoon: (0345) 72 88 00
gemeente@westbetuwe.nl

 

Volg ons

  

 
 

 
 
 
Cookie-instellingen